• De kwaliteit van onze mensen bepaald de kwaliteit van onze dienstverlening.

  • We beschikken over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren

Onze visie en cultuur

Doelstelling is een langdurige zakelijke relatie op te bouwen met onze relaties op basis van wederzijds vertrouwen. Onze werkzaamheden verschillen per relatie. In sommige situaties zijn we accountant van werkmaatschappijen, in andere situaties zijn we de coördinator voor de directeur-grootaandeelhouder in het samenbrengen van en communiceren met verschillende disciplines, in weer andere situaties zijn we sparring-partner c.q. adviseur van de directeur-grootaandeelhouder.

Kleine vakkundige teams die de ins- en outs kennen van de onderneming en de ondernemer zijn hierbij vanzelfsprekend om efficiënt de werkzaamheden te verrichten.

Onze cultuur is gericht op kwaliteit en publiek belang. Wij hechten aan waarden, normen en kwaliteiten van onze professionals: focus op kwaliteit, een professioneel kritische instelling, nauwkeurig, degelijk, een rechte rug in moeilijke situaties en maatschappelijke betrokkenheid.

Onze ervaring is dat voornoemde waarden, normen en kwaliteiten zich op de lange termijn bewijzen, zowel voor de onderneming, de dga/aandeelhouders en overige belanghebbenden bij uw onderneming.

Terug naar overzicht