• De kwaliteit van onze mensen bepaald de kwaliteit van onze dienstverlening.

  • We beschikken over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren

Koop of verkoop onderneming

De koop of verkoop van een onderneming vraagt bijzondere vaardigheden. Naast vaktechnische deskundigheid zijn in het bijzonder empatisch vermogen en gevoel voor verhoudingen essentieel.

De aanpak bij koop of verkoop van een onderneming verschilt per geval.

Wij kunnen u behulpzaam zijn met:

  • Waardering
  • Informatiememorandum
  • Boekenonderzoek/Financiële due diligence/Fiscale due diligence
  • Overleg over financiering
  • Integratie overname (administratief/organisatorisch)

Vaak vereist de koop of verkoop van een onderneming een multidisciplinair aanpak. Ons netwerk met register-valuators, advocaten, notarissen en fiscalisten zorgt dat werkzaamheden worden gedaan door personen die ter zake deskundig zijn. Afhankelijk van de omvang treden wij in sommige situaties dan op als coördinator in het multidisiplinair samenwerkingsverband.


Terug naar overzicht